Άννα Αρχοντοπούλου | Anna Archontopoulou

Logo Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια

Διεύθυνση

Πελοποννήσου 3, Θεσσαλονίκη

Αρχές Δεοντολογίας

Ένας από τους αδιαπραγμάτευτους κανόνες που συνοδεύουν το επάγγελμα του ψυχολόγου είναι η διασφάλιση και φύλαξη των πληροφοριών που μοιράζεται ο θεραπευόμενος με τον ψυχολόγο. Η υποχρέωση του ψυχολόγου ως προς το απόρρητο είναι ορισμένη από το νόμο. Οι πληροφορίες ορίζονται ως απόρρητες κατά τη διάρκεια αλλά και το πέρας της συνεργασίας και κανείς τρίτος ασχέτως με τη σχέση με τον θεραπευόμενο (π.χ. παιδί, σύντροφος κ.λπ.) δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η λύση της υποχρέωσης για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο ψυχολόγος έχει σχηματίσει τη γνώμη ότι κινδυνεύει η ζωή (ασφάλεια) του θεραπευόμενου του ή η ζωή και η σωματική ακεραιότητα τρίτων προσώπων ή/και σε περίπτωση που απαιτηθεί (εγγράφως) από τις δικαστικές αρχές και συνήθως έπειτα από ενημέρωση του θεραπευόμενου. Πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο οι απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες πληροφορίες θα δοθούν στις αρμόδιες αρχές.

Παρακαλώ για παραπάνω πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων (ΦΕΚ 2344/18.06.2019).

Μετάβαση στο περιεχόμενο