Άννα Αρχοντοπούλου | Anna Archontopoulou

Anna Archontopoulou

Address

Peloponnisou 3, Thessaloniki, Greece

I often work with:

 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Anxiety – stress
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Issues related to parenthood
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Issues related to sexuality
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Difficulties in intimate relationships
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Communication problems
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Issues related to self-confidence

i.e.
-feeling of failure
-negative self-image

 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Self-esteem - self-care
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Panic disorde
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Panic attacks
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Psychosomatic symptoms
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Bereavement
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Burnout – related to academic or professional matters
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Support for carers of people with dementia and Alzheimer's disorders
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Support for carers of people with dementia and Alzheimer's disorders
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Support for people with dementia and Alzheimer's disorders
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Binge eating (with the collaboration of a nutritionist if the client so chooses)
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Procrastination
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Existential issues and questions
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Lack of meaning in life
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Need for change
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Separation, Divorce, Family affairs
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Problems related to professional relationships and work in general
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Support related to sudden and unexpected changes in everyday life
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Redefinition and support after a personal crisis
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Supporting people with negative feelings arising from difficulties
i.e.
-entering into a permanent relationship
-becoming a parent
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Distress
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Sadness
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Depression
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Managing impulsive behaviours
 • Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια
  Phobia
Άννα Αρχοντοπουλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια

About me

Hello, my name is Anna Archontopoulou. I was born and raised in Thessaloniki, Greece. From a young age, I wanted to practice a profession that focused on helping people. That’s why I decided to study psychology at the University of Sheffield. After completing my studies in psychology, I realized that the next step would be a little different. The way that I felt that was suitable for me to be as a therapist was different from what the ‘classical’ school commands, as I couldn’t see myself as an ‘expert’ who has all the answers. From my perspective, my role as a therapist should be to act as a facilitator in order for clients to find their own answers.

 

That led me to continue my studies pursuing a Master’s degree at the University of Nottingham. This postgraduate course in person-centred experiential counselling and psychotherapy offered me what I was searching for, to obtain all the practical and theoretical skills that are required in order to be able to offer the best services possible to my clients, customised to their needs.

 

I have gained my experience from offering my services in organisations, which allowed me to work with a variety of cases. More specifically, in Thessaloniki, I have trained, and offered my services, at the Greek Association of Alzheimer’s Disease and Related Disorders, Alzheimer Hellas, ‘Saint Hellen’. Additionally, in the UK, I offered my services to ‘The Human Flourishing Project’, an independent clinic with research links with the University of Nottingham.

 

I am a Registered Member (MBACP) of the British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP), and a member of the Hellenic Association for Person-centered & Experiential Approach (HAPCEA).

 

It also must be noted that I have a license to practice as a psychologist, and in Greece I have a private practice in Thessaloniki city center.

 

I currently work as a therapist at Thrive Mental Wellbeing – Mental Health Services. Thrive is a leading provider of mental health services with a twofold commitment: we aim to advance mental health on a broader scale, while also ensuring that individuals have access to essential mental health services.

 

I must add that, I continue my training by attending numerous seminars and conferences and throughout my career, I have conducted scientific research that has been published in journals and presented at conferences.

 

~Frequently Asked Questions~

Αccording to Greek law, the necessary qualifications to practice as a psychologist are: the relevant degree and the licence to practise (which is issued by the state). In Greece, practising psychologists must display their degree as well as their licence. On the other hand, psychotherapy does not require a degree in psychology or a similar licence, but can be practised after successful completion of studies of a relevant diploma/certificate/postgraduate degree.

 

Of course, choosing a licensed psychologist, is not the only factor. The final choice will be influenced by several factors such as the relationship that the client and the therapist will develop as that’s the key that will determine whether therapy will be successful or not.

Anyone, irrespective of age, ethnicity and other educational and professional background.

 

If you choose to do so or if you cannot come to my office for other reasons (i.e. due to mobility problems, because you live in another city or country) we can work together online, including via Viber, Zoom etc. There is also the option of ‘blended sessions’ (some face-to-face and some online) on request. Regarding online sessions I have undertaken training provided by the British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP) and the Open University in the UK.

Α number of reasons can lead to this decision. Those can include sadness, stress or major life changes. Some people take this decision because they are experiencing repeatedly something that makes them feel uncomfortable, have traumatic experiences, feel ‘stuck’, experience symptoms or behaviours they cannot control. And of course, therapy is the ‘key’ for many people who decide to work on themselves aiming to either accept or change something in themselves or their life.

This may depend on each individual, and is discussed during the first session. In times of crisis two weekly sessions may be suitable, but I usually suggest one weekly session.

 

A psychologist does not have medical training and therefore is not allowed to prescribe any kind of medication. However, it is possible, if necessary, for a psychologist to work in conjunction with a psychiatrist, as in some cases this model can be helpful for some clients.

Skip to content